Aktivnost Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik

Gluhe osebe lahko neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami.

Gluhe osebe imajo v postopkih pred državnimi inštitucijami pravico do uporabe tolmača slovenskega znakovnega jezika.

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa pravico gluhih oseb, da uporabljajo slovenski znakovni jezik in da so informirani v njim prilagojenih tehnikah. Zakon določa tudi obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega življenja, kjer morajo biti gluhim osebam zagotovljene enake pravice, pogoji in možnosti, kot jih imajo slišeče osebe.


Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik obsega:

  • pravica do tolmača do 30 ur letno (npr. za družinske dogodke, urejanje bančnih poslov…),
  • do 100 ur letno dijaki in študenti s statusom zaradi dodatnih potreb povezanih z izobraževanjem,
  • gluhe osebe neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih služb.


O pravici do tolmača odločajo centri za socialno delo. Center gluhi osebi na podlagi mnenja strokovne komisije izda odločbo, izkaznico in vavčerje za plačilo tolmačev.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.