Sociala, zdravje, smrt Osebe s posebnimi potrebami

Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi s posebnimi potrebami, družinski pomočnik …

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč v vsakdanjem življenju.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek zaradi nege otroka

Delno plačilo za izgubljeni dohodek pripada enemu od staršev zaradi nege in varstva otroka s posebnimi potrebami.

Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe ...

Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza ...

Pravica do poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca s priznano stopnjo invalidnosti usposobi za drug poklic ali delo ali pa se mu ...

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se lahko uveljavlja za vozila glede na moč motorja do vključno 150 kW ali za ...

Vračilo davka na motorna vozila za invalide

Oprostitev davka se lahko uveljavlja od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov.

Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi s posebnimi potrebami

Pravico do tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe s posebnimi potrebami.

Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik

Gluhe osebe lahko neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami.

Invalidska pokojnina

Ob nastanku invalidnosti zavarovancem pripada invalidska pokojnina.

Pravica do invalidnine

Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je upravičenec lahko upravičen v primeru telesne okvare.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (15):

Da

Ne

Delno