Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zapiram dejavnost: Zapiranje gospodarske družbe

Nelikvidna podjetja sprožijo postopek prisilne poravnave in/ali stečaja podjetja.

Gospodarska družba lahko preneha opravljati svojo dejavnost prostovoljno ali prisilno.

Nekaj razlogov, zaradi katerih mora gospodarska družba prenehati z opravljanjem svoje dejavnosti:
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa,
- s stečajem,
- s statusnim preoblikovanjem,
- če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.

Prenehanje gospodarskih družb ureja Zakon o gospodarskih družbah, postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb pa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

več

POVRATNE INFORMACIJE