Podjetništvo Zapiram dejavnost

Družbe in samostojni podjetniki se odločajo za prenehanje svoje dejavnosti iz različnih razlogov ...

Zapiranje s.p.

Podjetnik mora pred zaprtjem razrešiti vsa vprašanja z dolžniki in delavci, saj se pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije.

Zapiranje gospodarske družbe

Nelikvidna podjetja sprožijo postopek prisilne poravnave in/ali stečaja podjetja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno