Aktivnost Vodenje poslovnih knjig

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsa podjetja voditi poslovne knjige.

Na spletnem portalu eVEM najdete širok nabor informacij o osnovnih pravilih o izdajanju računov ter predpise o vodenju poslovnih knjig v Sloveniji.

več

POVRATNE INFORMACIJE