Aktivnost Odgovorno poslovanje

Odgovorno poslovanje zajema odgovornost do okolja, zaposlenih, družbe, konkurence in intelektualne lastnine.

Družbena odgovornost podjetij pomeni, da si podjetja pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno prizadevajo upoštevati družbene in okoljske potrebe.

Odgovorno poslovanje zajema odgovornost do:
- okolja, zaposlenih in družbe,
- konkurence,
- intelektualne lastnine.

Država spodbuja podjetja, da se odgovorno obnašajo do okolja, pa tudi, da vodijo pravično zaposlitveno politiko in spoštujejo človekove pravice.

več

POVRATNE INFORMACIJE