Podjetništvo Poslujem

Za zakonito poslovanje je ključno, da uredite in plačujete ustrezna socialna zavarovanja oziroma prispevke in davke …

Davki

Plačilo davkov je odvisno od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja.

Zaposlovanje

Preverite možne načine zaposlovanja in zahteve glede delovnih pogojev in socialne varnosti v Sloveniji.

Podpora države pri razvoju podjetja

Država ponuja podjetjem finančno in posredno (nefinančno) obliko pomoči.

Vodenje poslovnih knjig

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsa podjetja voditi poslovne knjige.

Varnost in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti svojim delavcem varnost in zdravje pri delu.

Odgovorno poslovanje

Odgovorno poslovanje zajema odgovornost do okolja, zaposlenih, družbe, konkurence in intelektualne lastnine.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (19):

Da

Ne

Delno