Selitev, prijava, odjava prebivališča Prijava začasnega naslova v tujini

Začasno naselitev v tujini, ki traja več kot 90 dni, je potrebno prijaviti. Začasni naslov v tujini ima lahko posameznik, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki namerava začasno oditi z območja Slovenije za več kot 3 mesece (na primer zaradi dela ali študija), mora svoj začasni naslov v tujini prijaviti katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Slovenije. Državljani Slovenije, ki so prijavili začasni naslov v tujini, so opredeljeni kot zdomci.

Vloga za prijavo začasnega naslova v tujini

 
Državljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se začasno naseli v tujini za več kot 90 dni, najpozneje v 15 dneh od naselitve pristojnemu organu prijavi začasni naslov v tujini, spremembo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za prijavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da izvedejo postopek prijave začasnega naslova v tujini za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za prijavo začasnega naslova v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za odjavo začasnega naslova v tujini

 
Z vlogo odjavite začasni naslov v tujini. Naslov v tujini morate odjaviti v 15 dneh po odselitvi.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za odjavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom odjavo začasnega naslova v tujini za mladoletno oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za odjavo začasnega naslova v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Prijava, sprememba in odjava začasnega naslova v tujini

Posameznik, ki namerava odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot 90 dni, mora najpozneje v 15 dneh od na­selitve pristojnemu organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini) prijaviti začasni naslov v tujini, spre­membo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe. Začasni naslov lahko prijavi tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navede datum naselitve. Začasni naslov v tujini se prijavi za čas, ki ni daljši od štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini pred njegovim prenehanjem.

Prijavo začasnega naslova v tujini lahko za posameznika, z njegovim pooblastilom, opravi tudi tretja oseba. Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti začasni naslov v tujini.

Upravna enota v postopku prijave začasnega naslova v tujini posamezniku izda potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini. V osmih dneh po vrnitvi v Slovenijo mora posameznik svoj prihod prijaviti pristojnemu organu.

POVRATNE INFORMACIJE