Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Prijava, odjava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en začasni naslov v tujini.
Začasno naselitev v tujini, ki traja več kot 90 dni, je potrebno prijaviti. Začasni naslov v tujini ima lahko posameznik, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, mora prijaviti začasno prebivališče.

Posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki namerava začasno oditi z območja Slovenije za več kot 90 dni (na primer zaradi dela ali študija), mora svoj začasni naslov v tujini prijaviti katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Slovenije. Državljani Slovenije, ki so prijavili začasni naslov v tujini, so opredeljeni kot zdomci

Vloga za prijavo ali odjavo začasnega prebivališča

Posameznik, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, mora prijaviti začasno prebivališče.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Prijava ali ponovna prijava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je potrebno prijaviti v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Začasno prebivališče se prijavi za čas do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje, če je ta krajši od dveh let. Posameznik ima lahko le eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Začasno prebivališče je potrebno ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če bo posameznik po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebival.

Stanodajalec prijavi začasno prebivališče posameznika, ki pri njem začasno prebiva več kot sedem dni, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve.

V primeru, da želite potrdilo o prijavi začasnega prebivališča, morate to navesti v vlogi.

Prijava, sprememba in odjava začasnega naslova v tujini

Posameznik, ki namerava odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot 90 dni, mora najpozneje v 15 dneh od na­selitve pristojnemu organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini) prijaviti začasni naslov v tujini, spre­membo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe. Začasni naslov lahko prijavi tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navede datum naselitve. Začasni naslov v tujini se prijavi za čas, ki ni daljši od štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini pred njegovim prenehanjem.

Posameznik odjavi začasni naslov v tujini 15 dneh po odselitvi, lahko pa tudi pred odselitvijo, če navede datum odselitve.

Prijavo, spremembo in odjavo začasnega naslova v tujini lahko za posameznika z njegovim pisnim pooblastilom opravi tudi druga oseba. Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita, spremenita ali odjavita začasni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti, spremeniti in odjaviti začasni naslov v tujini.

V primeru, da želite potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini, morate to navesti v vlogi.

POVRATNE INFORMACIJE