Pogosto vprašanje

V:
Stanovalec je bil sprejet v dom starejših, kjer mu je bilo prijavljeno tudi začasno bivališče. Po enem mesecu je UE pričela postopek ugotavljanja dejanskega stalnega bivališča. Dom je bil pozvan k predložitvi soglasja, ki pa ga je odklonil. Ali UE lahko stanovalcu, brez soglasja doma, dodeli na naslovu doma stalno bivališče in ali mora biti dom o tem obveščen pred pravnomočnostjo odločitve.
O:
Stalno prebivališče je naselje, kjer posameznik dejansko stalno prebiva. Če je upravna enota ugotovila, da posameznik dejansko stalno prebiva na naslovu doma starejših, ga v skladu z določbami 8. člena Zakona o prijavi prebivališča, na podlagi dokončne odločbe, lahko prijavi na ta naslov, kljub nasprotovanju doma. Organ mora o tem obvestiti dom starejših.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (17):

Da

Ne

Delno