Aktivnost Potrdilo o začasnem prebivališču

S potrdilom izkazujete, da imate ali ste imeli prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Prijavo oziroma spremembo stalnega prebivališča uredite, kadar se začasno naselite na novem naslovu.

Vloga za potrdilo o začasnem prebivališču

 
Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vašem prijavljenem začasnem prebivališču.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za potrdilo o začasnem prebivališču - uporaba brez e - identitete

 
Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vašem prijavljenem začasnem prebivališču.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Vloga za izdajo potrdila o začasnem prebivališču - za drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila o prijavljenem začasnem prebivališču njihovega mladoletnega otroka. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za izdajo potrdila o začasnem prebivališču - za drugo osebo - brez uporabe e-identitete

 
Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila o prijavljenem začasnem prebivališču njihovega mladoletnega otroka. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Prijavo začasnega prebivališča morate urediti v roku 3 dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje tujca ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji.


Če začasno prebivališče zapustite pred predvidenim potekom bivanja, ga morate odjaviti.


Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ 1 leto. Če želite na začasnem naslovu prebivati dlje, morate prijavo obnoviti v roku 8 dni od poteka njenega trajanja. Če tega ne storite pravočasno, niste več začasno prijavljeni na tem naslovu.


Če imate v RS prijavljeno stalno prebivališče in nameravate odpovati v tujino za več kot 3 mesece, morate pred selitvijo prijaviti začasni odhod.


Ob prijavi in odjavi začasnega prebivališča, morate določiti tudi naslov za vročanje.


Otrokom, mlajšim od 18 let, in osebam, ki niso poslovno sposobne, prijavo začasnega prebivališča uredijo starši, skrbniki ali osebe, pri katerih prebiva. Če otrokovi starši živijo ločeno, ga prijavi tisti, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem so izjema otroci, stari med 15 in 18 let, ki si sami prijavijo začasno prebivališče, če so tudi sicer poslovno sposobni.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (49):

Da

Ne

Delno