Aktivnost Potrdilo o stalnem prebivališču

S potrdilom izkazujete, da imate ali ste imeli prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Prijavo oziroma spremembo stalnega prebivališča uredite, kadar se stalno naselite na novem naslovu.

Vloga za potrdilo o stalnem prebivališču

 
Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vašem prijavljenem stalnem naslovu.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - brez uporabe e-identitete

 
Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vašem prijavljenem stalnem naslovu.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih

 
Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vaših prejšnjih prijavljenih stalnih prebivališčih.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila o prijavljenem stalnem prebivališču njihovega mladoletnega otroka. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Prijavo prebivališča ali spremembo naslova stanovanja stalnega prebivališča morate urediti v roku 8 dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje tujca.


Otrokom, mlajšim od 18 let, in osebam, ki niso poslovno sposobne, spremembo naslova uredijo starši, skrbniki ali osebe, pri katerih stalno prebivajo. Če otrokovi starši živijo ločeno, ga prijavi tisti, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem so izjema otroci, stari med 15 in 18 let, ki si lahko sami prijavijo stalno prebivališče, če so tudi sicer poslovno sposobni.


Po spremembi stalnega prebivališča morate v določenem roku urediti tudi vpis te spremembe v svoje osebne dokumente:

 • osebna izkaznica in potni list – v 30 dneh,
 • vozniško dovoljenje – v 30 dneh,
 • prometno dovoljenje – v 15 dneh,
 • orožne listine – v 8 dneh.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (47):

Da

Ne

Delno