Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Kako je s podaljšanjem vozniškega dovoljenja po 80. letu starosti?
O:
Zakon o voznikih določa, da se od 80. leta starosti veljavnost vozniškega dovoljenja upravičencu podaljša, ko predloži zdravniško spričevalo, iz katerega je razvidna telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila določene kategorije.

V zdravniškem spričevalu mora biti, skladno z ugotovljenimi psihofizičnimi sposobnostmi voznika, določen datum naslednjega zdravniškega pregleda.

Vozniško dovoljenje B kategorije se po dopolnjeni starosti 80 let izda z veljavnostjo 5 let. Veljavnost vozniškega dovoljenja je lahko tudi krajša in omejena na rok, določen v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti upravičenca za vožnjo motornega vozila, ki ga izda izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Vlogi za podaljšanje vozniškega dovoljenja mora stranka torej predložiti:

- dosedanje vozniško dovoljenje,
- zdarvniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem pregledu,
- ustrezno fotografijo ter
- osebni dokument.
POVRATNE INFORMACIJE