Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Štirje dediči si želimo po pokojnih starših sporazumno razdeliti lastnino. Kakšen je postopek?
Parcele, ki bodo predmet pravnega prometa, si lahko med seboj razdelite s parcelacijo. Geodetska uprava bo novo nastale parcele evidentirala v zemljiški kataster na podlagi zahteve lastnikov parcel, ki si jih boste razdelili.

Zahtevi za parcelacijo mora biti priložen elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje. Z evidentiranjem novih parcel se lastništvo še ne spremeni. Šele po evidentiranju novih parcel v zemljiškem katastru lahko lastniki sklenete pravni posel in uredite lastninska razmerja v zemljiški knjigi.

Če pa si želite parcele razdeliti v celoti, brez delitve oziroma združitve parcel, se med seboj dogovorite o prodaji solastniških deležev. Predlagamo, da se obrnete na pravne strokovnjake (odvetniki, notarji) in z njihovo pomočjo uredite prepis lastništva.
POVRATNE INFORMACIJE