Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Štirje dediči si želimo po pokojnih starših sporazumno razdeliti lastnino. Kakšen je postopek?
O:
Parcele, ki bodo predmet pravnega prometa, si lahko med seboj razdelite s parcelacijo. Geodetska uprava bo novo nastale parcele evidentirala v zemljiški kataster na podlagi zahteve lastnikov parcel, ki si jih boste razdelili.

Zahtevi za parcelacijo mora biti priložen elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje. Z evidentiranjem novih parcel se lastništvo še ne spremeni. Šele po evidentiranju novih parcel v zemljiškem katastru lahko lastniki sklenete pravni posel in uredite lastninska razmerja v zemljiški knjigi.

Če pa si želite parcele razdeliti v celoti, brez delitve oziroma združitve parcel, se med seboj dogovorite o prodaji solastniških deležev. Predlagamo, da se obrnete na pravne strokovnjake (odvetniki, notarji) in z njihovo pomočjo uredite prepis lastništva.
POVRATNE INFORMACIJE