Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Zanima me, kakšna je cena in postopek, če želiš preveriti dejansko površino parcele? Po mojem mnenju je sedanja povšina parcele, navedena v zemljiškem katastru, prevelika, saj smo pred leti odstopili del parcele za cesto.
O:
Površina parcele je izveden podatek in se izračuna na podlagi podatkov o mejah parcele, kot so evidentirane v zemljiškem katastru. Natančnost določitve površine je torej odvisna od časa in načina določitve meje parcele, oziroma od tega, kdaj je bila meja parcele izmerjena na terenu. Če ste kupili parcelo z urejeno mejo (to je meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano natančnostjo), izračun površine ne more odstopati od stanja v naravi.

Če ste v preteklosti odstopili zemljišče za cesto in spremembe niste evidentirali v zemljiškem katastru, je stanje v tej evidenci še vedno enako. Kako boste tudi pravno formalno uredili odstop zemljišča, se morate dogovoriti z upravljavcem ceste (to je lahko parcelacija in nato prepis lastništva na podlagi pravnega posla ali pa ureditev oz. izravnava meje, če gre za manj kot 5% površine manjše parcele, ki se te meje dotika).

Geodetska uprava poleg trenutnih podatkov o parcelah vodi tudi zbirko listin - arhivske podatke meritev za posamezne parcele. Če so lastniki parcel na geodetski upravi urejali podatke o mejah parcel, so podatki shranjeni v zbirki listin in jih lahko lastnik pridobi. Arhivske podatke zbirke listin za parcele hrani tista območna geodetska uprava, na območju katere parcela leži. Uradne ure in ostale kontaktne podatke si lahko ogledate na spletni strani geodetske uprave.

Predlagamo vam, da pri območni geodetski upravi naročite podatke o konkretni parceli. Iz podatkov zbirke listin je razvidno, kdaj je bila površina parcele izračunana in tudi, ali je bila sprememba meje zaradi razširitve ceste že evidentirana.

Če želite, lahko pri geodetskem podjetju naročite preveritev dejanske površine parcele. Če se stanje ne ujema, vam lahko podjetje svetuje oziroma predstavi možnosti ureditve stanja.

POVRATNE INFORMACIJE