Pogosto vprašanje

V:
Katere meje, urejene v preteklosti, lahko štejejo za urejene?
O:
Meje, ki so bile na podlagi Zakona o zemljiškem katastru urejene:
  • v mejnem ugotovitvenem postopku,
  • postopku izdelave zemljiškega katastra (nove izmere), ali
  • v postopku prenosa mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra, ali
  • na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih določene v postopku komasacije, štejejo za urejene, če so bile ob prisotnosti ter soglasju vseh lastnikov in mejašev določene s predpisano natančnostjo ter kot take evidentirane v zemljiškem katastru.


Če so bile meje urejene s predpisano natančnostjo, iz zapisnika pa ni jasno razvidno, da so se lastniki in mejaši z njimi strinjali, se lahko v zemljiškem katastru evidentirajo kot urejene po sedaj veljavnem Zakonu o evidentiranju nepremičnin. Za to vam ni treba predložiti elaborata ureditve meje, ampak se lahko v zahtevi sklicuje na zadnje vpisane podatke v zemljiškem katastru.

Po takem postopku se lahko v zemljiški kataster kot urejene evidentirajo tudi meje, ki so bile urejene v postopkih pred uveljavitvijo Zakona o zemljiškem katastru, ne glede na to, ali je bil med lastniki in mejaši dosežen sporazum o njihovem poteku ali ne.

Za urejene štejejo tudi meje, določene v postopkih komasacije in parcelacije stavbnih zemljišč po Zakonu o stavbnih zemljiščih, če:

  • je bila o komasaciji oziroma parcelaciji izdana pravnomočna odločba,
  • so meje evidentirane s predpisano natančnostjo,
  • so pri komasaciji urejene obodne meje, pri parcelaciji pa meja, ki se je nova meja, nastala s parcelacijo, dotika.


Meje, ki so dobile status dokončnih mej na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot iz leta 2000, se štejejo za urejene meje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno