Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Katere meje, urejene v preteklosti, lahko štejejo za urejene?
O:
Meje, ki so bile na podlagi Zakona o zemljiškem katastru urejene:
  • v mejnem ugotovitvenem postopku,
  • postopku izdelave zemljiškega katastra (nove izmere), ali
  • v postopku prenosa mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra, ali
  • na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih določene v postopku komasacije, štejejo za urejene, če so bile ob prisotnosti ter soglasju vseh lastnikov in mejašev določene s predpisano natančnostjo ter kot take evidentirane v zemljiškem katastru.


Če so bile meje urejene s predpisano natančnostjo, iz zapisnika pa ni jasno razvidno, da so se lastniki in mejaši z njimi strinjali, se lahko v zemljiškem katastru evidentirajo kot urejene po sedaj veljavnem Zakonu o evidentiranju nepremičnin. Za to vam ni treba predložiti elaborata ureditve meje, ampak se lahko v zahtevi sklicuje na zadnje vpisane podatke v zemljiškem katastru.

Po takem postopku se lahko v zemljiški kataster kot urejene evidentirajo tudi meje, ki so bile urejene v postopkih pred uveljavitvijo Zakona o zemljiškem katastru, ne glede na to, ali je bil med lastniki in mejaši dosežen sporazum o njihovem poteku ali ne.

Za urejene štejejo tudi meje, določene v postopkih komasacije in parcelacije stavbnih zemljišč po Zakonu o stavbnih zemljiščih, če:

  • je bila o komasaciji oziroma parcelaciji izdana pravnomočna odločba,
  • so meje evidentirane s predpisano natančnostjo,
  • so pri komasaciji urejene obodne meje, pri parcelaciji pa meja, ki se je nova meja, nastala s parcelacijo, dotika.


Meje, ki so dobile status dokončnih mej na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot iz leta 2000, se štejejo za urejene meje.

POVRATNE INFORMACIJE