Pogosto vprašanje

V:
Ali se šteje, da je meja urejena, če so na meji med parcelami postavljeni mejniki?
O:
Meja se šteje za urejeno, če je bila ob prisotnosti in soglasju vseh lastnikov in mejašev določena s predpisano natančnostjo in evidentirana v zemljiškem katastru. Postavitev mejnikov ni pogoj, saj je način označevanja odvisen od dogovora med lastniki zemljišč.

Geodetska uprava poleg trenutnih podatkov o parcelah na območnih geodetskih upravah vodi tudi zbirko listin oziroma arhivskih meritev za posamezne parcele. Če so lastniki že kdaj urejali podatke o meji na geodetski upravi, lahko lastnik pridobi te listine.

Zbirko listin za določeno parcelo hrani tista območna geodetska uprava, na območju katere parcela leži.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno