Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Ali se šteje, da je meja urejena, če so na meji med parcelami postavljeni mejniki?
O:
Meja se šteje za urejeno, če je bila ob prisotnosti in soglasju vseh lastnikov in mejašev določena s predpisano natančnostjo in evidentirana v zemljiškem katastru. Postavitev mejnikov ni pogoj, saj je način označevanja odvisen od dogovora med lastniki zemljišč.

Geodetska uprava poleg trenutnih podatkov o parcelah na območnih geodetskih upravah vodi tudi zbirko listin oziroma arhivskih meritev za posamezne parcele. Če so lastniki že kdaj urejali podatke o meji na geodetski upravi, lahko lastnik pridobi te listine.

Zbirko listin za določeno parcelo hrani tista območna geodetska uprava, na območju katere parcela leži.
POVRATNE INFORMACIJE