Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Ugotavljanje urejenosti mej

Če ste meje parcele urejali pred letom 2006, lahko njihovo urejenost preverite na Geodetski upravi.

Meje parcel, ki ste jih urejali pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006, pod določenimi pogoji lahko še vedno štejejo za urejene.

Zahteva za ugotovitev urejenosti mej

Upravni postopek ugotovitve urejenosti mej se uvede na zahtevo lastnika parcele ali po uradni dolžnosti.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva z več zahtevki

Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Geodetska uprava na zahtevo lastnika parcele ugotovi, ali meje parcel, ki so jih lastniki urejali pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006, lahko štejejo za urejene.

Če so po njenih ugotovitvah izpolnjeni pogoji, da meje štejejo za urejene, jih evidentira v zemljiškem katastru in o tem na zahtevo stranke izda potrdilo.

Če ugotovi, da pogoji niso izpolnjeni, z odločbo zavrne zahtevo lastnika parcele kot neutemeljeno. V tem primeru lahko lastnik parcele pristopi k ureditvi meje po sedaj veljavnem Zakonu o evidentiranju nepremičnin.

POVRATNE INFORMACIJE