Pogosto vprašanje

V:
V čem je razlika med postopkom nove izmere in postopkom ureditve meje?
O:
Postopek ureditve meje oziroma postopek evidentiranja urejene meje se (praviloma) izvede za posamezne parcele. Kadar se pojavi potreba ali interes države, lokalne skupnosti itd. za ureditev mej parcel na večjem zaključenem območju, je smiselno izvesti »novo izmero«, kot postopek urejanja mej parcel na tem območju, pri čemer se izdela en elaborat za celo območje nove izmere, in sicer elaborat nove izmere, ter uvede en upravni postopek za evidentiranje nove izmere v zemljiški kataster.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno