Pogosto vprašanje

V:
Kaj se zgodi, kadar nekateri lastniki v postopku nove izmere ne sodelujejo ali se ne strinjajo z mejo?
O:
V primeru spora o poteku meje ali neaktivnosti lastnikov v postopku nove izmere se mej parcel teh lastnikov ne poskuša urediti. Ko bodo ti lastniki imeli interes, lahko mejo svojih parcel uredijo v postopku ureditve meje na svoje stroške. Če se namreč lastniki niso udeležili mejne obravnave, če ne soglašajo o poteku meje ali če njihova pokazana meja odstopa od meje po podatkih zemljiškega katastra, se meja parcele v novi izmeri ne uredi. Geodet izmeri ter prikaže v elaboratu nove izmere kot predlagano mejo samo soglasno ugotovljeno mejo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.