Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Kaj se zgodi, kadar nekateri lastniki v postopku nove izmere ne sodelujejo ali se ne strinjajo z mejo?
O:
V primeru spora o poteku meje ali neaktivnosti lastnikov v postopku nove izmere se mej parcel teh lastnikov ne poskuša urediti. Ko bodo ti lastniki imeli interes, lahko mejo svojih parcel uredijo v postopku ureditve meje na svoje stroške. Če se namreč lastniki niso udeležili mejne obravnave, če ne soglašajo o poteku meje ali če njihova pokazana meja odstopa od meje po podatkih zemljiškega katastra, se meja parcele v novi izmeri ne uredi. Geodet izmeri ter prikaže v elaboratu nove izmere kot predlagano mejo samo soglasno ugotovljeno mejo.
POVRATNE INFORMACIJE