Aktivnost Prijava nove izmere parcel

V postopku nove izmere lahko hkrati uredite meje več parcel na večjem območju.

Če želite urediti meje več parcel hkrati ali če je dejansko stanje v naravi na večjem območju neusklajeno z evidenco zemljiškega katastra, lahko na geodetski upravi prijavite novo izmero.

Prijava nove izmere parcel

 
Geodetski upravi prijavite novo izmero parcel in priložite elaborat nove izmere, ki ga izdela geodetsko podjetje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, ki:

  • zajema najmanj 10 parcel,
  • ali na območju, večjem od 3 hektarov.


Izvede ga geodetsko podjetje, ki izdela elaborat nove izmere, kar je strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja nove izmere na geodetski upravi.

Pogoj za izvedbo nove izmere in postopka evidentiranja je, da v novi izmeri za najmanj polovico parcel na izbranem območju soglasno ugotovimo vsaj del meje.

Postopek evidentiranja nove izmere izvede geodetska uprava na podlagi prijave naročnika. Evidentiramo samo meje, o katerih lastniki soglašajo in ki se ne razlikujejo od mej po podatkih zemljiškega katastra.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno