Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Ali policija sme uporabljati moja zemljišča, ki ležijo ob državni meji?
O:
Za opravljanje nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje sme policija postaviti table z opozorilnimi napisi in drugo signalizacijo, namestiti in uporabljati tehnična sredstva za fotografiranje, video in avdio snemanje, tehnična sredstva za prepoznavo oseb in predmetov ter tehnična sredstva za ugotovitev ali preverjanje identifikacije oseb ob primerjavi podatkov, zajetih v potovalnem dokumentu, in identifikacijo vozil ter postaviti, namestiti in uporabljati druga tehnična in druga sredstva kot so varovalna ograja ali druga tehnična ovira ali druga sredstva za preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje.

Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2) v drugem in tretjem odstavku 8. člena izrecno določa, da policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, če je to potrebno za uspešno izvedbo nalog po ZNDM-2 in nalog, predpisanih s pravnim redom Evropske unije, lastniki in posestniki zemljišč in vodnih površin pa morajo pustiti prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje.
POVRATNE INFORMACIJE