Pogosto vprašanje

V:
Kaj se bo zgodilo, če bodo začasne tehnične ovire (ograje) postavljene daljše obdobje?
O:
Zakon določa omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist in postopek, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev.

Javno korist za ustanovitev služnosti in obdobje obremenitve s služnostjo v javno korist bo v takem primeru ugotovila Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.