Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Nadomestilo za oteženo redno rabo zemljišča

Za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje so lastniki in posestniki zemljišč dolžni trpeti določene omejitve, ki jih določa zakon, v primerih otežene redne rabe zemljišča pa so upravičeni do nadomestila.

Do nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, je načeloma upravičen lastnik zemljišča.

Če je zemljišče v uporabi osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, je do nadomestila upravičena ta oseba.

Vloga za uveljavljanje nadomestila za oteženo redno rabo zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

Vlogo oddate v primeru otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje. V vlogi morate navesti svoje osebne podatke, podatke o lastništvu ali drugi stvarni pravici, najemu ali zakupu oziroma podatke o zemljišču in opis posega na zemljišče.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Postopek se začne na zahtevo upravičenca do nadomestila, ki uveljavlja svojo pravico do nadomestila.

Višina nadomestila se določi na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada Republike Slovenije z uredbo glede na obseg posega na zemljišču, boniteto zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in vrsto dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča, vodna in neplodna zemljišča, pozidana zemljišča).

Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto, in sicer za obdobje, ko je bila otežena redna raba zemljišča. Če se med koledarskim letom spremeni upravičenec do nadomestila, je do nadomestila upravičen sorazmerno glede na trajanje njegovega upravičenja v koledarskem letu.

Nadomestilo izplača Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi pravnomočne odločbe upravne enote, ki je odločala o nadomestilu. Izplačilo se opravi na osebni ali poslovni račun upravičenca v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Če ste upravičenec, lahko zahtevate nadomestilo za koledarsko leto 2015 (november, december 2015) in leto 2016 do 30. junija 2017.

POVRATNE INFORMACIJE