Pogosto vprašanje

V:
Ali je možno na podlagi sklepa o evidentiranju zemljišča pod stavbo izdati gradbeno dovoljenje?
O:
Ne, gre za različna postopka, v katerih odločamo o zahtevkih različnih vsebin in ju vodimo pri različnih organih.
Geodetska uprava na podlagi zahtev strank evidentira dejansko stanje v naravi, za ugotavljanje legalnosti gradnje oziroma izdajo gradbenih dovoljenj pa ni pristojna. Za pojasnila o izdaji gradbenih dovoljenj se obrnite na občino oziroma upravno enoto.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno