Pogosto vprašanje

V:
Kdo lahko izvaja geodetske storitve?
O:
Geodetske storitve lahko izvaja oseba, ki ima poklicni naziv »pooblaščeni inženir s področja geodezije« in je vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije, oziroma gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti iz zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (geodetsko podjetje). Seznam geodetskih podjetij najdete na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije.

Geodetske storitve v zvezi z vpisom stavb in delov stavb v kataster stavb lahko izvaja tudi gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za projektiranje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (projektant).

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno