Pogosto vprašanje

V:
Kaj je elaborat geodetske storitve?
O:
Elaborat je dokumentacija, ki jo po naročilu stranke izdela geodetsko podjetje pri izvedbi geodetske storitve (elaborate v zvezi z vpisi stavbe in delov stavbe v kataster stavb lahko izdela tudi projektant). Elaborat je strokovna podlaga za sprejemanje odločitev v upravnih postopkih, ki jih vodi geodetska uprava in za evidentiranje sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb. Poznamo več vrst elaboratov geodetske storitve: elaborat ureditve meje, elaborat parcelacije, elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat spremembe bonitete zemljišča, ipd.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (79):

Da

Ne

Delno