Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Dokončno odločbo o evidentiranju pogodbene komasacije v zemljiškem katastru evidentirate po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo. Ali odločbo pošljete na zemljiško knjigo po uradni dolžnosti, ali pa so stranke same dolžne predlagati vpis novih parcel v zemljiško knjigo?
O:
Geodetska uprava je pristojna za evidentiranje pogodbene komasacije v zemljiški kataster. O zahtevi stranke za evidentiranje pogodbene komasacije odloči z odločbo, ki jo vroči vlagatelju zahteve in vsem podpisnikom pogodbe o komasaciji. Na podlagi dokončne odločbe geodetska uprava v zemljiški kataster vpiše novo nastale parcele in začasne podatke o lastnikih teh parcel, kot so navedeni v pogodbi in elaboratu pogodbene komasacije.

Po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo, geodetska uprava v zemljiški kataster trajno vpiše podatke o lastnikih novo nastalih parcel, kot to izhaja iz zemljiškoknjižnega sklepa, novo nastale parcele in njihove meje pa v zemljiškem katastru evidentira kot urejene.

Za vpis lastninske pravice na novo nastalih parcelah v zemljiško knjigo morate poskrbeti lastniki sami. O predlogu za vpis lastninske pravice na novo nastalih parcelah, ki mu je med drugim treba priložiti tudi dokončno odločbo o evidentiranju pogodbene komasacije, odloča zemljiška knjiga.
POVRATNE INFORMACIJE