Pogosto vprašanje

V:
Živim v hiši, v kateri je 6 stanovanj šestih lastnikov. Hiša in parkirni prostori niso vpisani v zemljiško knjigo, ker večina lastnikov za to ni zainteresiranih. Kaj naredim v takem primeru, ali lahko sama v zemljiško knjigo vpišem svoje stanovanje in parkirni prostor?
O:
Etažna lastnina je lastnina posameznega dela stavbe in solastnina skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom.

Vzpostavljena je, ko je vpisana v zemljiško knjigo. Pogoj za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je, da je stavba z vsemi svojimi deli vpisana v kataster stavb, s predlogom razdelitve lastništva stavbe in njenih delov ter z vpisom etažne lastnine v zemljiško knjigo pa se morajo strinjati vsi njeni lastniki.

Če takega soglasja ni možno doseči, lahko etažno lastnino in z njo stavbo v zemljiško knjigo in v kataster stavb vpišete po posebnem postopku, ki ga vodi sodišče. Določa ga Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča - ZVEtL-1. Za pridobitev natančnejših pojasnil glede tega postopka vam predlagamo, da se obrnete na pravnega strokovnjaka.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (10):

Da

Ne

Delno