Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Menim, da je v naravi parcela B večja od parcele A, prikaz parcel pa po mojem mnenju izkazuje napačno stanje, in sicer, da je parcela A večja od parcele B. Zato me zanima, ali lahko popravite oziroma uskladite podatke katastra nepremičnin tako, da bo v prikazu parcel vidno, da je parcela B večja od parcele A?
V postopku uskladitve podatkov katastra nepremičnin Geodetska uprava preveri, ali se vpisani podatki katastra nepremičnin ujemajo s podatki iz zbirke listin in dokazili strank, ter preveri možnost napak zaradi prepisov, prerisov ali prenosov podatkov med različnimi mediji, formati in oblikami vpisov, ter možnost računskih napak.

Ob tem še pojasnjujemo, da v postopku uskladitve podatkov katastra nepremičnin, ki se izvede na podlagi 110. člena Zakona o katastru nepremičnin, ni mogoče ugotavljati in odpravljati morebitnih nezakonitosti, ki so bile storjene v postopkih, v katerih so bili izdani akti oziroma listine, na podlagi katerih so se v katastru evidentirale spremembe (npr. odločbe, sklepi). Postopek uskladitve podatkov katastra nepremičnin namreč ni namenjen odpravi morebitnih nezakonitosti, ki so bile storjene v postopkih, v katerih so bili izdani akti oziroma listine, na podlagi katerih so se v kataster vpisale spremembe. Tovrstne nezakonitosti lahko stranke uveljavljajo z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi zoper izdane upravne akte. Poleg tega v tem postopku tudi ni mogoče vpisati sprememb podatkov, do katerih je morebiti prišlo v naravi, pa o teh spremembah še ni bilo odločeno v ustreznem upravnem postopku vpisa sprememb (na primer ureditev meje, izravnava meje, vpis stavbe in delov stavbe v kataster nepremičnin, itd.), saj v tem primeru v zbirki listin še ni nobenih listin oziroma podatkov o le-tem. Za uskladitev podatkov Geodetska uprava tako ne primerja stanja v naravi s stanjem v evidenci katastra nepremičnin, temveč le različne podatke evidence med seboj, predvsem preverja stanje v zbirki listin in ga primerja z vpisanimi podatki katastra nepremičnin.
POVRATNE INFORMACIJE