Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
V našem bloku je kot posamezni del stavbe v katastru stavb vpisano 360 m2 veliko stanovanje. V naravi pa je ta del stavbe prodnata - ravna streha.
Do te napake je najbrž prišlo zaradi napačno izdelanega elaborata za ta del s strani investitorja bloka oziroma geodetskega podjetja. Na strehi bloka imamo etažni lastniki skladno s projektno dokumentacijo oz. gradbenim dovoljenjem prostor in napeljave za klimo.
Kako lahko etažni lastniki oz. upravnik uskladimo stanje v katastru stavb in nato v zemljiški knjigi s stanjem v naravi? Lahko to naredi geodetska uprava po uradni dolžnosti na podlagi prijave?
O:
Najlaže je tak primer rešiti tako, da se obrnete na geodetsko podjetje, ki je elaborat izdelalo – le to odgovarja za svoje delo in je dolžno napako odpraviti (še posebej, če od vpisa v kataster stavb ni preteklo več kot 5 let). Geodetska uprava na podlagi ustreznega elaborata, s katerim geodetsko podjetje odpravi napako, izvede izbris posameznega dela stavbe iz katastra stavb. Lastniki pa morate nato dogovoriti in skleniti spremembe akta o ustanovitvi etažne lastnine in na tej podlagi ta del stavbe izbrisati iz zemljiške knjige. Izbrisa dela stavbe, ki je v etažni lastnini, iz zemljiške knjige geodetska uprava namreč ne more izvesti.

Ureditev podatkov je potrebna v obeh evidencah (najprej v katastru stavb na geodetski upravi, nato pa še v zemljiški knjigi).
POVRATNE INFORMACIJE