Pogosto vprašanje

V:
Ali je za spremembo iz neizkoriščenega podstrešja v otroško sobo potrebno gradbeno dovoljenje, ali je dovolj vpis v kataster stavb z elaboratom?
O:
Geodetska uprava ni pristojna za področje spreminjanja namembnosti prostorov. Predlagamo, da se v zvezi s tem obrnete na pristojne organe (občina, upravna enota).

Šele, ko boste v naravi spremenili rabo dela stavbe, morate to spremembo ustrezno evidentirati v evidencah geodetske uprave.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno