Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Je možno dobiti hišno številko tudi za lopo ali uto?
O:
Da, hišno številko lahko določimo tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb, ni stanovanjska ali poslovna stavba, a v njej vseeno prebivajo ljudje oziroma v njej opravljajo dejavnost. Pri tem prebivanje ljudi ni vezano na začasno ali stalno prijavo.

Pri vseh zahtevah za določitev hišne številke, vloženih na geodetski upravi od 1.6.2018 dalje, je za pridobitev hišne številke predviden pogoj uporabno dovoljenje (ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja, odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1).
POVRATNE INFORMACIJE