Pogosto vprašanje

V:
Je možno dobiti hišno številko tudi za lopo ali uto?
O:
Da, hišno številko lahko določimo tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb, ni stanovanjska ali poslovna stavba, a v njej vseeno prebivajo ljudje oziroma v njej opravljajo dejavnost. Pri tem prebivanje ljudi ni vezano na začasno ali stalno prijavo.

Pri vseh zahtevah za določitev hišne številke, vloženih na geodetski upravi od 1.6.2018 dalje, je za pridobitev hišne številke predviden pogoj uporabno dovoljenje (ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja, odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1).

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno