Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko hišno številko, ki je na standardni tablici, zamenjamo z neko drugo obliko tablice s hišno številko?
O:
Stavba, ki ima določeno hišno številko, mora imeti nameščeno tablico, ki je enotna za celo naselje in jo določi občina. Drugačna, posebna oblika tablice je mogoča le, če občinski predpisi to dovoljujejo.
POVRATNE INFORMACIJE