Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Ob meritvi parcele v letu 1977 je bila storjena napaka v škodo parcele C, kar sem ugotovila šele sedaj. Ali lahko odpravite to napako in uskladite podatke zemljiškega katastra?
O:
Iz vpogleda v zbirko listin zemljiškega katastra za konkretno parcelo izhaja, da se le-ta ujema z zadnjimi vpisanimi podatki zemljiškega katastra. Na podlagi dokončne in pravnomočne odločbe o evidentiranju urejene meje so bili v zemljiškem katastru vpisani zadnji podatki o parceli. Dokončna in pravnomočna odločba o evidentiranju urejene meje predstavlja zakonito podlago za vpis podatkov v zemljiški kataster. Geodetska uprava je tako s primerjavo zadnjih vpisanih podatkov zemljiškega katastra ter elaboratov in drugih listin iz zbirke listin zemljiškega katastra, na podlagi katerih so bili opravljeni zadnji vpisi podatkov v zemljiški kataster, ugotovila, da se zadnji vpisani podatki zemljiškega katastra ujemajo s podatki iz zbirke listin, na podlagi katerih so bili opravljeni ti vpisi, in sicer s podatki iz odločbe o evidentiranju urejene meje. V konkretnem primeru torej ni prišlo do pomotnega vpisa oziroma opustitve vpisa v zemljiškem katastru.
POVRATNE INFORMACIJE