Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Geodetski podatki: Uskladitev podatkov v katastru

Podatke, ki so v zemljiškem katastru ali katastru stavb napačno vpisani zaradi napak v postopku evidentiranja, se pod določenimi pogoji lahko popravi.

O utemeljenosti zahteve za uskladitev podatkov odloči geodetska uprava.

Zahteva za uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb

Upravni postopek uskladitve podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika parcele, stavbe ali dela stavbe oziroma druge osebe, ki izkaže pravni interes.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Popravo oziroma uskladitev podatkov lahko zahteva:

  • lastnik parcele, stavbe ali dela stavbe oziroma
  • druga oseba, ki izkaže da podatek, vpisan v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb, vpliva na njene pravice ali obveznosti.


Po prejemu zahteve za uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb geodetska uprava preizkusi, ali se zadnji vpisani podatki zemljiškega katastra oziroma katastra stavb ujemajo s podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in z dokazili strank, ter preveri možnost napak zaradi prepisov, prerisov ali prenosov podatkov med različnimi mediji, formati in oblikami evidentiranja. Če ugotovi, da se podatki zemljiškega katastra oziroma katastra stavb ne ujemajo s tistimi, ki jih je preizkusila oziroma preverila, jih uskladi in obvesti o tem vlagatelja zahteve in lastnika nepremičnine, če ta ni vlagatelj zahteve. Če pa ugotovi, da zahteva ni utemeljena, z odločbo zavrne zahtevo kot neutemeljeno.

Pri tem se lahko vpis podatkov, ki se vpisujejo na podlagi posebnega elaborata, spremeni samo na podlagi takega elaborata.

POVRATNE INFORMACIJE