Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Ne želim, da se v zemljiški kataster vpiše meja, kot jo je določilo sodišče, saj se s tako mejo ne strinjam. Že v sodnem postopku sem nasprotoval tej meji, vendar neuspešno.
O:
V primeru evidentiranja sprememb v katastrih na podlagi sodnih postopkov geodetska uprava spremembe podatkov (npr. ureditev meje) le evidentira in stranke o tem obvesti, saj je o spremembah pravnomočno odločilo že sodišče v sodnem postopku oziroma so se stranke o njih dogovorile pred sodiščem s sklenitvijo sodne poravnave.

Morebitno nestrinjanje je zato treba uveljavljati med tekom sodnega postopka ali z uporabo pravnih sredstev zoper izdano sodno odločbo v sodnem postopku; tudi naknadno nestrinjanje z vsebino že sklenjene sodne poravnave lahko stranke sodne poravnave uveljavljajo zgolj v ustreznih sodnih postopkih.

Geodetska uprava je dolžna spremembe katastrskih podatkov, nastale v sodnih postopkih, na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sklenjene sodne poravnave, katerim je priložen ustrezen elaborat za evidentiranje sprememb, ki ga je med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec geodetske stroke, evidentirati v zemljiški kataster oziroma kataster stavb.
POVRATNE INFORMACIJE