Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko pridobim potrdilo o nelastništvu nepremičnin v Republiki Sloveniji?
O:
Da, lahko zahtevate izdajo potrdila o tem, da v evidencah geodetske uprave (v zemljiškem katastru , katastru stavb in registru nepremičnin) niste vpisani kot lastnik nepremičnine.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (29):

Da

Ne

Delno