Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Za potrebe zapuščinske obravnave po pokojnem očetu potrebujemo posestni list za hišo, katere lastnik je bil tudi oče (do polovice, druge polovice pa je mama). Lahko to listino pridobi kdorkoli od dedičev in katere dokumente potrebuje (osebna izkaznica,....)? Je potrebno listino naročiti ali se na geodetski upravi dobi takoj?
Za zapuščinski postopek bi, izhajajoč iz vašega vprašanja, zadoščalo potrdilo “Seznam nepremičnin”, ki vsebuje podatke o lastniku ter seznam vseh parcel, evidentiranih v zemljiškem katastru ter seznam vseh stavb in delov stavb, evidentiranih v katastru stavb, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik parcele oziroma dela stavbe, z navedenim deležem lastništva.

Ob tem še pojasnjujemo, da zbirni podatki zemljiškega katastra in katastra stavb o lastništvu nepremičnin sodijo med varovane osebne podatke in jih lahko pridobijo zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, če izkažejo pravni interes in če umrli posameznik (seveda še v času svojega življenja) ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov.

Potrdila iz zbirk geodetskih podatkov izdajajo območne geodetske uprave, upravne enote in nekatera geodetska podjetja.
POVRATNE INFORMACIJE