Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kako lahko pridobim podatke o preteklih meritvah na moji parceli, saj me zanima, kdaj so bili postavljeni obstoječi mejniki, kdo je takrat izvajal meritev in kdo je bil prisoten pri postavitvi mejnikov?
Podatki o vseh izvedenih meritvah se nahajajo v zbirki listin zemljiškega katastra na območni geodetski upravi oziroma geodetski pisarni, na območju katere se nahaja konkretna parcela. V zbirki listin zemljiškega katastra so namreč shranjeni elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi v zemljiški kataster. Navedeno pomeni, da je podatke mogoče dobiti, v kolikor so bile za posamezno parcelo izvedene geodetske meritve, izdelan elaborat in vložena zahteva za evidentiranje podatkov v evidenco zemljiškega katastra. Kopije dokumentov iz zbirke listin zemljiškega katastra lahko pridobite na podlagi vaše zahteve, ki jo naslovite na območno geodetsko upravo oziroma geodetsko pisarno, na območju katere se nahaja konkretna parcela.
POVRATNE INFORMACIJE