Pogosto vprašanje

V:
Lokalna skupnost potrebuje podatke za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti, na kakšen način jih lahko pridobi?
O:
Lokalna skupnost lahko geodetske podatke pridobi preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP), kjer so prosto dostopni predpripravljeni podatki dosegljivi tudi za območje posamezne občine. Ti podatki ne vsebujejo podatkov o lastnikih. Če lokalna skupnost potrebuje podatke z osebnimi podatki o lastnikih, mora podatke naročiti s pomočjo obrazca Naročilo digitalnih podatkov ali pa za prenos podatkov uporabiti aplikacijo Prevzem geodetskih podatkov (PGP), ki je bila razvita posebej za potrebe občin. Za dostop do aplikacije PGP je potrebna registracija v varnostno shemo Geodetske uprave RS.

Povezave do omenjenih aplikacij, obrazci za naročilo podatkov in obrazci za registracijo uporabnikov so dostopni na Portalu Prostor.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.