Pogosto vprašanje

V:
Ali se v prometu s kmetijskimi zemljišči zaščitena kmetija lahko deli?
O:
Zaščitena kmetija se v prometu ne sme deliti, razen v naslednjih primerih:
- če se povečuje ali zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena kmetija;
- če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje ali zaokrožuje
kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega podjetnika
posameznika;
- če se odtujijo zemljišča, ki so v prostorskih aktih opredeljena kot stavbna;
- če se odtujijo neobdelovalna kmetijska zemljišča, katerih površina ne sme presegati 10%
skupnih kmetijskih površin;
- če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija ali občina;
- če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika,
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da
zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (12):

Da

Ne

Delno