Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Ali se v prometu s kmetijskimi zemljišči zaščitena kmetija lahko deli?
O:
Zaščitena kmetija se v prometu ne sme deliti, razen v naslednjih primerih:
- če se povečuje ali zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena kmetija;
- če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje ali zaokrožuje
kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega podjetnika
posameznika;
- če se odtujijo zemljišča, ki so v prostorskih aktih opredeljena kot stavbna;
- če se odtujijo neobdelovalna kmetijska zemljišča, katerih površina ne sme presegati 10%
skupnih kmetijskih površin;
- če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija ali občina;
- če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika,
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da
zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo.
POVRATNE INFORMACIJE