Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kakšne so fitosanitarne zahteve za uvoz sadik hmelja iz ZDA, če bi jih sadili v svoje hmeljišče?
Uvoz sadik hmelja iz ZDA v Evropsko unijo ni dovoljen brez izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih določa direktiva sveta 2000/29/ES:
  • rastline morajo biti brez karantenskih škodljivih organizmov (določata jih prilogi I in II k direktivi),
  • ne smejo biti rastline in rastni substrati, katerih uvoz ni dovoljen (določa jih priloga III)
  • izpolnjevati morajo posebne zahteve za uvoz iz tretjih držav (določa jih priloga IV.A.I).
  • rastline mora ob uvozu spremljati fitosanitarno spričevalo, ki ga izda uradna služba države izvoznice na formatu, skladnem s konvencijo IPPC,
  • na fitosanitarnem spričevalu mora biti v rubriki "Additional declaration" sklic na točke v prilogi IV.A.I za hmelj, in sicer št.: 26,
  • uvoz zemlje in rastnega substrata iz neevropskih držav je prepovedan (priloga III direktive) razen, če se drži sadik in izpolnjuje določene fitosanitarne zahteve iz priloge IV.A.I iste direktive (št. 33 in 34),
  • pri samem uvozu sadik hmelja ni dodatnih pogojev v okviru zakona o rastlinskem semenskem materialu, če nasada ne boste uporabljali kot matičnega.

Najbolj enostavno bi bilo uvoziti sadike v obliki korenik brez zemlje ob izpolnjevanju gornjih zahtev, ki jih lahko sporočite ameriškemu partnerju, ta pa fitosanitarni službi, ki bo fitosanitarno spričevalo izdala.

POVRATNE INFORMACIJE