Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Kaj se šteje za kmetijsko dejavnost in kaj kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti?
O:
Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju.
POVRATNE INFORMACIJE