Pogosto vprašanje

V:
Kdo lahko uveljavlja prednostno pravico pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije?
O:
Pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije lahko, če ni glede kmetijskega zemljišča z drugimi zakoni določeno drugače, uveljavljajo prednostno pravico upravičenci po naslednjem vrstnem redu: 1. zakupnik; 2. zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v zakup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup; 3. drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (14):

Da

Ne

Delno