Aktivnost Imenovanje lovskih čuvajev - test 1

V vsakem lovišču morate upravljavci zagotoviti vsaj enega lovskega čuvaja na 2.000 hektarov lovne površine.

Upravljavci lovišč ste dolžni zagotoviti nadzor na celotni površini lovišča z organiziranjem lovsko čuvajske službe.

Za nadzor v loviščih je vsaka lovska organizacija oziroma upravljavec, ki ima koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču, dolžan organizirati lovsko čuvajsko službo.

POVRATNE INFORMACIJE