Pogosto vprašanje

V:
Do kdaj bom obveščen o stanju moje vloge?
O:
Do 31. januarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo preko eUprave vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, EMŠO).

Obvestila o vlogah, za katere bo ugotovljeno, da niso upravičene do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu s prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku vročilo stranki najpozneje v dveh mesecih od oddaje vloge.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno