Aktivnost Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Uveljavljanje pravic študentov in študentk zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19.

Storitev je namenjena študentom in študentkam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji na rednem ali izrednem načinu študija in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom - brez uporabe e-identitete

 
Vlogo lahko oddajo študenti in študentke s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/29 in 61/20) upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom - z uporabo e-identitete

 
Vlogo lahko oddajo študenti in študentke s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/29 in 61/20) upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Študentu/-ki se bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazala na podlagi podatkov, ki jih ta sporoči preko elektronske vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom na portalu eUprava.

Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na podlagi EMŠO študenta/-ke preverilo podatke iz vloge v uradnih evidencah.

V kolikor bodo podatki pravilni in bo študent/-ka upravičen do izplačila dodatka, bo MIZŠ nakazalo znesek na transakcijski račun, naveden v oddani vlogi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (404):

Da

Ne

Delno