Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Izobraževanje, kultura: Priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini

Vloga je namenjena upravičencem, ki se šolajo v tujini. Upravičenci, ki se šolajo v Sloveniji, te vloge ne oddajajo in jim bon pripada po zakonu. Digitalni bon '22 je dobroimetje, ki ga lahko unovčite za nakup določene računalniške opreme.

Do digitalnega bona iz naslova šolajočega v tujini ste upravičeni, če ste imeli 12. marca 2022 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter ste izpolnjevali pogoj šolanja v tujini na stopnji primerljivi stopnjam:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu.

Če bo pristojni organ ugotovil, da ste do digitalnega bona '22 upravičeni, vas bo o tem obvestil in uvrstil na seznam upravičencev.

Vloga za priznanje upravičenca do digitalnega bona '22 (šolajoči v tujini)

Digitalni bon '22 je dobroimetje, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Vse informacije in potrebne obrazce za unovčitev digitalnega bona najdete na spletni strani na povezavi.

POVRATNE INFORMACIJE