Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Zanima me kakšna so pogoji za pridobitev deficitarne štipendije ter navodila za izpolnitev vloge? Ali je mogoče vlogo oddati po e-pošti?
O:
Vloge ni možno vložiti po e-pošti. Lahko pa jo pošljete po pošti. Predlagamo, da jo pošljete priporočeno, saj tako kot datum oddaje šteje datum in ura oddaje na pošti. O vlogah se bo namreč odločalo po vrstnem redu vložitve popolne vloge.

Če boste namreč vlogo poslali z navadno pošto, se bo štel datum in ura, ko bo sklad s strani pošte prejel pošiljko, kar bo vsaj dan ali več kasneje glede na priporočeno pošiljko. V poslovnem času pa lahko vlogo oddate tudi osebno na skladu. Vloga bo na voljo na spletni strani sklada dne 24.8.2015 ob 9. uri.
POVRATNE INFORMACIJE